Kategorie

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 WW.SWIATFILTROW.COM.PL

 

Sklep Internetowy www.SwiatFiltrow.com.pl troszczy się o prawa Konsumenta. Zgodnie z art. 7 Ustawy o prawach Konsumenta Konsument nie może zrzec się przyznanych mu praw. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach Konsumenta. Stąd też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść Konsumenta.

 

Regulamin powstał w oparciu o przepisy prawa zawarte w następujących aktach prawnych:

- Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta,

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Kodeks Cywilny),

- Ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. 1. Właścicielem sklepu internetowego www.SwiatFiltrow.com.pl jest Firma:

 

Eco Domus Paweł Bednik

ul. Dantego 7/350

01-914 Warszawa

NIP 948-210-04-88

REGON 143192483

tel. +48 606 356 071 *

e-mail: biuro@swiatfiltrow.pl

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą Operatora


Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

 

Zamieszczone powyżej dane można zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Głównym Urzędzie Statystycznym, odpowiednio pod adresami internetowymi:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx,

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.

 

 1. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu z Nabywcami.

 2. 3. Sklep internetowy www.SwiatFiltrow.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. 4. Sklep zajmuje się sprzedażą armatury kuchennej i łazienkowej, filtrów do wody, syfonów do wody gazowanej oraz materiałów hydraulicznych. Na życzenie Klienta świadczymy również usługi hydrauliczne.

 4. 5. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.SwiatFiltrow.com.pl.

 5. 6. Sklep obsługuje wszystkie popularne typy przeglądarek internetowych: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera.

 6. 7. Zamówienia w sklepie internetowym www.SwiatFiltrow.com.pl można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 14:00 oraz w soboty, w niedziele i święta zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego.

 7. 8. Po złożeniu zamówienia na stronie Sklepu Nabywca otrzyma na wskazany adres mailowy wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. W ten sam sposób, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, Nabywca będzie informowany o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo, w celu ustalenia szczegółów zamówienia, pracownik Sklepu może się również kontaktować z Klientem telefonicznie.

 8. 9. Sklep realizuje tylko zamówienia dokonywane przez osoby pełnoletnie.

 9. 10. Domniemywa się, że przed złożeniem zamówienia Nabywca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

 10. 11. Wszystkie ceny oferowanych produktów są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części Regulaminu oraz w zakładce Cennik Dostaw.

 11. 12. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Każdorazowo wystawiany jest paragon.

 

§2 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 1. 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży wymaga wypełnienia przez Klienta w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego, a następnie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.

 2. 2. Sklep internetowy www.SwiatFiltrow.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:

- formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie lub częściowo,

- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,

- wystąpią zdarzenia losowe, na które właściciel Sklepu nie ma wpływu.

 1. 3. Zamówienia płatne z góry są realizowane po otrzymaniu wpłaty na konto Sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia zrealizowania przelewu przez Klienta. Zamówienia opłacone przez portal platnosci24.pl w systemie płatności elektronicznych, zostaną realizowane po otrzymaniu realizacji płatności przez system transakcyjny.

 2. 4. Zamówienia opłacane przy odbiorze są wysyłane w możliwie najkrótszym czasie po ich złożeniu na stronie internetowej Sklepu.

 3. 5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

 4. 6. Standardowy czas wysyłki zamówionego towaru to 1-3 dni robocze. Większość oferowanych produktów znajduje się w magazynie. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia będzie dłuższy, z powodu niedostępności zamówionego towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu, pracownik Sklepu niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefonicznie. Klientowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do zmiany zamówionego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia wpłacone uprzednio środki zostaną zwrócone na konto Klienta.

 5. 7. O wysłaniu zamówionego towaru Nabywca zostanie poinformowany osobnym mailem.

 6. 8. Nabywca zobowiązuje się do odbioru przesyłki i zapłaty należnej ceny za zamówiony towar wraz z kosztami dostarczenia towaru, określonymi w dalszej części Regulaminu oraz w zakładce Cennik Dostaw.

 7. 9. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru, które nie wyniknęły z jego winy, a powstały na przykład z powodu nieobecności Zamawiającego.

 8. 10. O ile Nabywca nie zaznaczy inaczej, zamówiony towar jest wysyłany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy towar ma zostać wysłany na inny adres, Nabywca, najpóźniej w dniu dokonania zakupu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

 

§3 KOSZTY WYSYŁKI


 1. 1. Koszty wysyłki na terenie Polski wynoszą odpowiednio:

- 15 zł brutto – przy wpłacie na konto lub płatności przelewem on-line

- 20 zł brutto – dla płatności przy odbiorze

- wysyłka GRATIS – przy zamówieniach minimum 500 zł brutto i wadze przesyłki do 30 kg (UWAGA: darmowa wysyłka ma miejsce wyłącznie przy płatności przelewem tradycyjnym i płatności przelewem on-line)

 1. 2. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub przy większych zamówieniach za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK.

 2.  

 3. 3. Wszystkie nadawane przesyłki są ubezpieczone. Właściciel Sklepu www.SwiatFiltrow.com.pl nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu. Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia.

 4. 4. Koszty przesyłki ponosi Nabywca.

 5. 5. Sklep www.SwiatFiltrow.com.pl realizuje również zamówienia poza granice Polski. Koszty wysyłki są określane wówczas indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz parametrów przesyłki.

 

 §4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta Nabywca ma prawo odstąpić od umowy (zwrócić zakupiony towar) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie rzeczy, czyli odebrał przesyłkę lub w którym osoba trzecia, wskazana przez Nabywcę, inna niż przewoźnik (firma kurierska), weszła w posiadanie rzeczy.

 3. 3. Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@swiatfiltrow.pl lub pisemnie na adres: Eco Domus Paweł Bednik, ul. Dantego 7/350, 01-914 Warszawa. Jeśli Nabywca prześle Oświadczenie drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Nabywcę adres mailowy.

 4. 4. Chcąc odstąpić od umowy Nabywca może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu), dostępnego również w zakładce Reklamacje i zwroty. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.

 5. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał swoje oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

 7. 7. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu wszystkich otrzymanych płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 8. 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. 9. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy niezwłocznie odesłać na adres: Eco Domus Paweł Bednik, ul. Dantego 7/350, 01-914 Warszawa, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Nabywca odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

 10. 10. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany towar musi być kompletny. Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w przypadku, gdy:

- przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. 12. Urządzenia do filtrowania wody podlegają szczególnym przepisom (m. in. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Każdorazowo przez zwrotem zakupionego towaru (odstąpieniem od umowy) Nabywca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze Sprzedawcą i ustalenia czy zakupiony towar może zostać zwrócony. Dotyczy to głównie następujących towarów: wkładów do filtrów, membran i wszelkich innych elementów, z których zbudowane są urządzenia do uzdatniania wody.

 2.  

§5 REKLAMACJE I GWARANCJE


 1. 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Nabywcy zamówionej przez niego rzeczy bez wad.

 2. 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie przed jego upływem powiadomienia o stwierdzonej wadzie.

 3. 3. Wszystkie oferowane produkty objęte są 2-letnim okresem gwarancji, chyba, że opis produktu stanowi inaczej.

 4. 4. Nabywca może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 5. 5. Reklamacje zakupionych towarów powinny być zgłaszane telefonicznie (tel. +48 606 356 071) lub mailowo na adres biuro@swiatfiltrow.pl. Odsyłanie wadliwych lub niekompletnych produktów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszej akceptacji ze strony pracownika Sklepu i ustaleniu warunków odebrania produktu.

 6. 6. Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca rekompensuje Nabywcy koszt wysłania przesyłki.

 7. 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z wadliwym towarem. O wyniku reklamacji Nabywca zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli termin ten miałby zostać przekroczony, pracownik Sklepu skontaktuje się z Nabywcą mailowo lub telefonicznie.

 8.  

 1. 8. W sytuacji, gdy Nabywca nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy dotyczącą odmowy uznania reklamacji, ma prawo dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym lub za pomocą tzw. alternatywnych (pozasądowych) metod rozstrzygania sporów (ADR = Alternative Dispute Resolution).
 2. 9. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po zakończeniu procesu reklamacyjnego oraz w sytuacji, gdy obie strony sporu wyrażają chęć skorzystania z tego rozwiązania.
 3. 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, na stronach organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, Firma Eco Domus Paweł Bednik z siedzibą w Warszawie przy ul. Dantego 7/350.

 2. 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wszelkie pozyskane dane przechowywane są w bazie danych Sprzedawcy i wykorzystywane wyłącznie dla działalności Sklepu www.SwiatFiltrow.com.pl. Nie są one udostępniane innym firmom.

 3. 3. W momencie rejestracji konta internetowego Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

 4. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania przetwarzania, które należy zgłosić Sprzedawcy mailowo lub listownie.

 5. 5. Więcej informacji znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo wycofania produktów ze sprzedaży.

 2. 2. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zrealizowania zamówienia, w przypadku, gdy w opisie produktu wystąpił błąd (np. błędna cena, zawartość). Jeżeli tego typu sytuacja nastąpi, pracownik Sklepu niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy.

 3. 3. Na produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.SwiatFiltrow.com.pl obowiązują ceny aktualne w momencie dokonywania zakupu. W zdecydowanej większości produkty znajdują się na stanie magazynowym Sprzedawcy. Wyłącznie z powodu błędu ludzkiego może dojść do sytuacji dostępności produktu w sklepie internetowym, a braku towaru w magazynie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar jest wystawiony na stronie internetowej, a nie ma go w magazynie i nie ma możliwości zamówienia go od producenta.

 4. 4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany opakowań oferowanych produktów. Zakres zmiany leży wyłącznie po stronie Producenta. W sporadycznych przypadkach może nastąpić niewielka zmiana wizualna danego produktu. Zmiany takie nigdy jednak nie wpływają na funkcjonalność urządzeń. W przypadku, gdy zmiana będzie miała charakter trwały, nastąpi aktualizacja w opisie produktu.

 5. 5. Przy zakupach hurtowych, tj. przy zakupie minimum 25 produktów jednego typu lub na łączną kwotę minimum 6000 zł netto, istnieje możliwość zastosowania stawek hurtowych. Negocjacje mogą być prowadzone drogą mailową lub telefoniczną.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat – Eco Domus Paweł Bednik, 01-914 Warszawa, ul. Dantego 7/350, e-mail: biuro@swiatfiltrow.pl, tel. 606 356 071

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


Strona głównaStrona główna