Kategorie

 

Złoża filtrujące do uzdatniania wody – jakie złoże wybrać?


Różnice pomiędzy uzdatnianiem wody wodociągowej a wody z własnego ujęcia


Uzdatnianie wody wodociągowej jest wskazane dla pełnego komfortu użytkowania, ale najczęściej nie jest absolutnie konieczne, ponieważ woda wodociągowa przynajmniej teoretycznie spełnia normy dotyczące wody pitnej. W przypadku wody wodociągowej nie ma potrzeby przeprowadzania specjalistycznych badań, które określą nam skład wody. Wystarczy wejść na stronę internetową wodociągów miejskich i tam sprawdzić parametry wody, która płynie w naszych kranach.

Fakt spełniania przez wodę wodociągową określonych przez prawo norm nie oznacza niestety pełnego zadowolenia z jej codziennego użytkowania. Podstawowym mankamentem wody wodociągowej jest jej zbyt wysoka twardość. Twarda woda jest bezlitosna dla naszej armatury i sanitariatów. Powoduje powstawanie uporczywych smug, których usunięcie wymaga sporego wysiłku oraz zastosowania silnych detergentów niekorzystnie oddziaływujących na środowisko naturalne. Twarda woda, to również zacieki na szkle czy nieprzyjemny kożuch na herbacie. Twarda woda zmniejsza także żywotność domowego sprzętu AGD, typu żelazko, czajnik, pralka czy zmywarka. Uporczywy kamień osadza się wszędzie. Niszczy rury i domowe instalacje wodne, m. in. kaloryfery. Nie każdy zdaje sobie sprawę np. z faktu, że wydajność instalacji grzewczej, na której osadził się kamień grubości zaledwie 2 mm, powstały z powodu przepływu twardej wody, zmniejsza się o blisko 20%.

Woda wodociągowa w swoim składzie zawiera również różne trujące substancje, m.in. metale ciężkie, które występujące nawet w niewielkich ilościach mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Woda wodociągowa ma poza tym nieprzyjemny zapach chloru, który jest stosowany do dezynfekcji.  

Aby móc korzystać z czystej i zdrowej wody warto pomyśleć o domowej stacji uzdatniania wody, dzięki której będziemy mogli cieszyć się zarówno bardzo dobrej jakości wodą pitną, jak również wodą użytkową. Warto w tym względzie poprosić o pomoc fachowca, to jest specjalistyczną firmę zajmującą się doborem urządzeń uzdatniających wodę.

Zbyt wysoką twardość wody można zmniejszyć dzięki zastosowaniu odpowiedniego zmiękczacza, zawierającego żywicę jonowymienną. Zawsze warto również zastosować wstępny filtr mechaniczny, który usunie zanieczyszczenia typu piasek, muł, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe czy rdzę oraz filtr zawierający aktywny węgiel, który usunie organikę, metale ciężkie czy chlor oraz poprawi zapach i smak wody. Tak przygotowany zestaw filtrujący montuje się w kotłowni, tuż za licznikiem zimnej wody, a przed instalacją grzewczą.

Chcąc uzyskać najlepszej jakości wodę pitną, którą bez obaw będzie można pić prosto z kranu bez konieczności wcześniejszego przegotowania, dobrze taki zestaw uzupełnić o filtr oparty o technologię odwróconej osmozy, który montuje się w kuchni pod zlewem.

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wody pochodzącej z własnego ujęcia, np. z przydomowej studni głębinowej. Woda z własnego ujęcia najczęściej bezwzględnie wymaga uzdatniania. Dotyczy to ok. 90% studni. Co istotne, jeśli nawet woda aktualnie spełnia wszelkie normy dotyczące wody pitnej, nie oznacza to, że w przyszłości nie ulegnie pogorszeniu, na przykład na skutek przedostawania się do niej nieczystości z nieszczelnych szamb sąsiadów czy z powodu powstania w pobliżu zakładu przemysłowego psującego wodę.

Zanim zdecydujemy się na zakup określonego urządzenia filtrującego, należy zawsze wykonać badania fizyko – chemiczne, a najlepiej również bakteriologiczne, wody w najbliższej stacji Sanepidu lub specjalistycznym niezależnym laboratorium. Niezwykle istotne jest prawidłowe pobranie próbki wody do badania, aby były one miarodajne. Bezwzględnie należy zapoznać się z procedurą poboru próbki wody, a najlepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzdatnianiem wody. Wykwalifikowany pracownik będzie w stanie pobrać próbkę wody i zawieść ją do laboratorium badawczego, a przy okazji zapozna się z miejscem instalacji, oceni możliwość montażu sprzętu (ilość miejsca w kotłowni), sprawdzi czy pomieszczenie posiada odpływ do ścieków, co jest warunkiem koniecznym przy montażu tego typu systemów.

Uzdatnianie wody z własnego ujęcia to za każdym razem ogromne wyzwanie dla firmy zajmującej się doborem stacji filtrującej. Urządzenia do uzdatniania wody nie należą do najtańszych, stąd nie warto kupować ich w ciemno. Co więcej, nawet drogi zestaw filtrujący nie gwarantuje uzyskania wody odpowiedniej jakości. Ważne, aby zastosowane filtry właściwie oddziaływały na substancje, które znajdują się w naszej wodzie w nadmiarze, często psując jej smak, zapach, barwę i sprawiając, że woda nie tylko nie nadaje się do picia, ale również do codziennego użytkowania (prania, zmywania, prasowania czy podlewania ogrodu). Stąd tak ważne dla właściwego doboru filtrów jest wcześniejsze określenie parametrów wody z jaką mamy do czynienia. Ocena jakości wody pozwoli nam ustalić zawartość żelaza, manganu, chlorków, azotanów i azotynów, amoniaku i innych substancji, które mogą mieć na nią negatywny wpływ. Dla prawidłowego doboru filtrów ważne jest również zbadanie takich parametrów jak barwa, mętność, zapach, twardość czy poziom pH.

Podstawowym elementem każdej stacji uzdatniania wody jest sedymentacyjny (mechaniczny) filtr wstępny, który zatrzymuje takie zanieczyszczenia jak piasek, muł, rdzę czy inne osady i dzięki temu zabezpiecza dalsze elementy systemu przed uszkodzeniem i nadmiernym zanieczyszczeniem. Elementem niezbędnym jest również filtr z aktywnym węglem, poprawiający smak i zapach wody oraz usuwający z niej metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

Woda z własnego ujęcia często zawiera zbyt duże ilości żelaza i manganu, których obecność powoduje powstawanie rdzawych lub czarnych osadów oraz wpływa na metaliczny posmak wody. Można się ich pozbyć stosując kolumny filtrujące zawierające właściwe złoża filtrujące, czyli odpowiednio dobrane substancje usuwające szkodliwe związki z wody. To, jakie złoża należy zastosować oraz w jakiej ilości, zależy przede wszystkim od parametrów wody, z którą mamy do czynienia. Istotny jest również rodzaj posiadanego hydrofora, który determinuje wybór określonego złoża filtrującego, tak aby system działał prawidłowo. Ważny jest także prognozowany pobór wody, czyli ilość osób w gospodarstwie domowym i ich indywidualne potrzeby.

Korzystając z wody z własnego ujęcia, podobnie jak w przypadku wody wodociągowej, warto całość systemu zakończyć instalacją filtra opartego o technologię odwróconej osmozy. Tylko odwrócona osmoza jest w stanie bowiem zapewnić unikalnej jakości wodę pitną, którą można pić prosto z kranu.

 

Podstawowe  złoża filtracyjne – ich właściwości fizyczne, zasada działania, przeznaczenie


Złoże filtrujące BIRM


Zasada działania złoża Birm

Jest to granulowany materiał filtracyjny koloru czarnego stosowany w celu usunięcia z wody żelaza i manganu. Filtr wypełniony złożem Birm może być używany w domu jednorodzinnym wyposażonym w hydrofor tradycyjny (z tzw. poduszką powietrzną).

Złoże Birm

Złoże Birm zachowuje się w wodzie jak nierozpuszczalny katalizator, powodując reakcję między rozpuszczonym w wodzie tlenem a żelazem, które najczęściej w wodach podziemnym przybiera postać węglanu (z powodu dużej ilości dwutlenku węgla) i w związku z tym nie może zostać usunięte podczas wstępnej filtracji mechanicznej. Birm, działając jak katalizator, powoduje utlenienie żelaza z postaci Fe²⁺ do Fe³⁺, czyli doprowadza do powstania nierozpuszczalnego w wodzie wodorotlenku żelazowego, który jest już łatwy do odfiltrowania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku manganu, który w dobrze napowietrzonej wodzie przepływającej przez złoże Birm utlenia się do postaci nierozpuszczalnej w wodzie i dzięki temu może zostać z niej w łatwy sposób usunięty.

złoże Birm

 

Zalety stosowania złoża Birm

Podstawową zaletą używania w procesie filtracji złoża Birm jest jego trwałość. Złoże nie zużywa się wraz z upływem czasu. Dla prawidłowego funkcjonowania złoża nie jest wymagana jego regeneracja. Wystarczy przepłukanie materiału filtracyjnego w prostym obiegu przeciwprądowym (tzw. płukanie wsteczne), co sprawia, że koszty eksploatacji tego złoża są praktycznie zerowe. Nie potrzeba żadnych preparatów regeneracyjnych. Poza tym złoże bardzo dobrze pracuje w szerokim zakresie temperatur (max. do 38°C). Istotną kwestią jest możliwość odprowadzenia ścieków powstałych podczas płukania wstecznego do studni chłonnej, nie zużywając tym samym miejsca w szambie, ponieważ ścieki powstałe po uzdatnianiu wody przy użycia złoża Birm nie zawierają żadnych szkodliwych związków. Są po prostu brudną wodą.

Wymagane warunki pracy

- Wysoka zawartość tlenu – aby złoże Birm działało prawidłowo wymagane jest odpowiednie stężenie tlenu w wodzie. Zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie musi wynosić co najmniej 15% zawartości żelaza i 29% zawartości manganu.

- Odpowiedni zakres pH wody – dla usuwania żelaza wymagany poziom pH wynosi od 6,8 do 9,0, jeśli woda ma niższe pH można przeprowadzić proces neutralizacji przy użyciu złoża Calcite lub Corosex. Dla usuwania manganu pH powinno znajdować się w zakresie 8 – 9. Jeśli z wody jednocześnie ma być usuwane żelazo i mangan współczynnik pH powinien mieć wartość poniżej 8,5, aby żelazo nie zostało doprowadzone do trudnej do usunięcia postaci koloidalnej. Pozostałe warunki pracy są jednakowe dla żelaza i dla manganu.

- Niska zawartość chloru – woda chlorowana, w której zawartość wolnego chloru przekracza 0,5 ppm, sprawia, że aktywność złoża zdecydowanie maleje.

- Brak siarkowodoru w wodzie uzdatnianej przy pomocy złoża Birm – siarkowodór musi zostać usunięty wcześniej.

- Woda wolna od olejów i fosforanów – które ograniczają zdolność do usuwania żelaza i manganu, a nawet są w stanie całkowicie zablokować złoże.

- Odpowiednia zasadowość – która powinna być co najmniej dwa razy większa od stężenia siarczanów i chlorków.

 

Złoża filtrujące GREENSAND i GREENSANDPLUS


Zasada działania złóż

To złoża utleniające oraz filtrujące, w postaci czarnego kulistego granulatu, które powstały na skutek przetworzenia glaukonitu, czyli naturalnego produktu, znanego również pod nazwą zielony piasek. GreensandPlus jest zamiennikiem złoża Greensand. GreensandPlus jest bardziej skuteczny niż tradycyjny Greensand w wyższych temperaturach i w warunkach, gdzie panuje większa różnica ciśnień, co z kolei bezpośrednio wpływa na wydłużenie okresów między regeneracjami tego złoża oraz daje większe bezpieczeństwo systemu uzdatniającego.

Złoże Greensand

Można je zastosować w domach jednorodzinnych wyposażonych w hydrofor membranowy, inaczej przeponowy. Złoże nie wymaga bowiem napowietrzania, nie wykorzystuje tlenu atmosferycznego do utleniania związków znajdujących się w wodzie w nadmiarze. Ziarna złoża posiadają właściwości utleniające.

Złoże filtrujące GreensandPlus jest skuteczną metodą usuwania z wody nadmiaru żelaza, manganu, siarkowodoru oraz arsenu i radu. Złoże sprawia, że żelazo i sole manganu utleniają się do wyższych nierozpuszczalnych w wodzie tlenków, a jednocześnie, w tym samym czasie wyższe tlenki, które są składnikami jego powłoki, ulegają redukcji do postaci niższych nierozpuszczalnych tlenków. Z kolei siarkowodór utleniany jest do siarczanów. Tak powstałe nierozpuszczalne formy wymienionych wyżej pierwiastków zbierają się na złożu, a podczas płukania wstecznego zostają z niego usunięte. 

Usuwanie arsenu obywa się z kolei dzięki adsorpcji na osadach żelaza. Rad zbiera się natomiast na wytrąconych cząstkach manganu. Stąd dzięki temu, że w wodzie znajdują się zarówno jony żelaza, jak i manganu, można z niej również usunąć arsen oraz rad. Jeśli surowa woda, czyli woda przed rozpoczęciem procesu uzdatniania, nie zawierałaby tych jonów, należało by je dodać, by zadziałał proces usuwania radu i/lub arsenu.

Zalety stosowania złóż

Złoże Greensand i GreensandPlus wykazuje wysoką skuteczność jednoczesnego usuwania z wody żelaza, manganu i siarkowodoru przy dużym zakresie poziomu wskaźnika pH (od 6,2 do 8,5). Złoża dobrze pracują w każdej temperaturze (nie ma ograniczenia w postaci maksymalnej dopuszczalnej temperatury). Szczególnie dotyczy to złoża GreensandPlus. Obecność chloru w wodzie również nie obniża skuteczności pracy złóż.

Są złożami stosunkowo trwałymi, o niskim poziomie ścierania. Jednak po wyczerpaniu swoich możliwości utleniających wymagają regeneracji. Odbywa się ona przy udziale nadmanganianu potasu (KMnO₄). Okresowe przeprowadzanie regeneracji złoża jest niezwykle istotne. Nie wstrzymanie pracy filtra może doprowadzić do trwałego uszkodzenia złoża. Zakłada się, że do przeprowadzenia regeneracji jednego litra złoża potrzebne jest ok. 2-4 gramy nadmanganianu potasu. Roztwór KMnO₄ pobierany jest w pełni automatycznie z dodatkowego zasobnika. Głowica automatyczna, która jest częścią stacji uzdatniania wody, po zaprogramowanej ilości dni rozpoczyna proces regeneracyjny. Odstęp czasu między regeneracjami jest bezpośrednio zależny od jakości wody i prognozowanego poboru wody.

Złoża nie wymagają napowietrzania, choć jeśli jest taka możliwość, to zalecane jest okresowe bezciśnieniowe napowietrzanie lub chlorowanie, aby skutecznie usunąć siarkowodór.

Wymagane warunki pracy

Złoża Greensand i GreensandPlus nie są wymagającymi złożami, o czym świadczą poniższe dane:

- Odpowiedni poziom pH – złoża dobrze pracują w szerokim zakresie wskaźnika, od poziomu 6,2 nawet do 8,5.

- Brak ograniczenia temperaturowego – dotyczy to złoża GreensandPlus, które jest równie skuteczne w wysokich temperaturach.

- Obecność chloru nie ogranicza pracy złoża, wręcz okresowe chlorowanie jest zalecane, aby można było usunąć z wody siarkowodór.

- Konieczność przeprowadzania okresowej regeneracji nadmanganianem potasu – proces regeneracji w pełni obsługiwany przez automatyczną głowicę.

 

Złoże filtrujące CRYSTAL RIGHT


Zasada działania złoża Crystal Right

Złoże Crystal Right to nowoczesne wielofunkcyjne złoże służące do jednoczesnego usuwania z wody wielu szkodliwych substancji – żelaza, manganu, amoniaku oraz niewielkich ilości siarkowodoru. Jest w stanie poprawić również poziom pH oraz zniwelować nadmierną twardość wody. Co istotne, filtr do wody wypełniony złożem Crystal Right można stosować również wtedy, gdy normy niebezpiecznych substancji przekroczone są nawet kilkunastokrotnie.

Złoże Crystal Right uzdatnia wodę na zupełnie innej zasadzie niż klasyczne złoża filtracyjne, które utleniają pierwiastki występujące w nadmiarze. Złoże to usuwa z wody metale na zasadzie wymiany jonowej. Woda, która ma być filtrowana, nie musi być napowietrzana. Jeśli z kolei żelazo lub mangan pojawią się w wodzie w formie nierozpuszczalnej (najczęściej jako tlenki), złoże Crystal Right zadziała jak klasyczny filtr sedymentacyjny (mechaniczny).

Złoże Crystal Right

Crystal Right to złoże zeolitowe. Zeolity to kryształki krzemianu glinu, występujące w małych ilościach w naturze. Wymianę jonową zapewnia ich porowata struktura, dzięki czemu posiadają one bardzo dobre właściwości wchłaniania i magazynowania różnych jonów metali. Zeolity, które spotykamy w stanie naturalnym posiadają jednak zanieczyszczenia ograniczające wymianę jonową. Zeolity syntetyczne, stworzone przez człowieka na początku XX wieku, a w kolejnych dekadach udoskonalane, nie zawierają już zanieczyszczeń i dzięki tego doskonale nadają się do uzdatniania wody.

Złoże Crystal Right występuje w dwóch odmianach:

- CR100 – to biały zeolit, najbardziej trwały ze wszystkich produkowanych minerałów. Do jego głównych zadań należy podniesienie poziomu pH (woda z niskim kwasowym pH, to woda działająca bardzo niekorzystnie na nasze sprzęty AGD), zmniejszenie poziomu twardości wody, usunięcie żelaza i manganu.

- CR200 – to zeolit o bardzo wysokiej wydajności. Jest stosowany w celu redukcji twardości wody oraz usunięcia żelaza i manganu. Na skutek bardziej skomplikowanego procesu technologicznego jego zdolności filtracji oraz wypłukiwania są zdecydowanie większe.

Zalety stosowania złoża Crystal Right

Podstawową zaletą użytkowania tego złoża jest jego wielofunkcyjność oraz siła działania, która sprawia, że złoże jest w stanie poradzić sobie nawet z bardzo zanieczyszczoną wodą, zawierającą zarówno żelazo i mangan, jak również amoniak czy siarkowodór występujący w śladowych ilościach.

Złoże Crystal Right zwiększa wartość pH i usuwa sole wapnia oraz magnezu, które wpływają na twardość wody. Złoże, działając jako naturalny filtr sedymentacyjny, usuwa również zanieczyszczenia organiczne, zapewnia filtrację wszelkich osadów i cząstek stałych z wody.

Jego kryształki nie ulegają uszkodzeniu pod wpływem działania chloru, co więcej chlor zaabsorbowany przez złoże Crystal Right na dłużej zachowuje swoje działanie bakteriobójcze.

Złoże Crystal Right jest naturalnym produktem, udoskonalonym nieznacznie przez człowieka w celu uzyskania większej sprawności działania.

Wymagane warunki pracy

- Odpowiedni poziom współczynnika TDS (czyli ilość cząstek stałych na milion cząstek wody) – dla prawidłowej pracy złoża woda, która ma być filtrowana, powinna mieć współczynnik powyżej 80. Niższy poziom TDS może spowodować rozkład struktury Crystal Right. Złoże mogłoby w takich warunkach przybrać postać galaretowatą. Jego żywotność nie byłaby wówczas dłuższa niż 2 lata. Odpowiednia regeneracja i prawidłowa eksploatacja sprawia, że żywotność złoża może wynosić nawet 10 lat.

- Odpowiedni poziom pH – pH poniżej 4,5 doprowadzi do tej samej sytuacji co TDS poniżej 80, czyli rozkładu struktury złoża. Stąd nie wolno do czyszczenia złoża używać środków chemicznych o bazie kwasowej.

- Właściwa twardość wody – na minimalnym poziomie 51 mg/L CaCO3 – wymagana dla prawidłowej wymiany jonowej.

- Zbiorniki na złoże nie mniejsze niż 10 cali – aby mieć gwarancję, że woda zostanie odpowiednio uzdatniona, należy zużyć minimum 28,3 litra złoża, czyli 1 stopę sześcienną.

- Brak negatywnego wpływu chloru na złoże Crystal Right – woda do regeneracji, na bazie której sporządza się roztwór solanki, może zawierać chlor. Wskazane jest wręcz okresowe przechorowanie układu.

- Konieczność regeneracji – aby złoże mogło działać prawidłowo przez długi czas, tj. aby zachować jego właściwą zdolność jonowymienną, wymagane jest przeprowadzenie okresowej regeneracji roztworem solanki (chlorkiem sodowym lub chlorkiem potasowym). Używana jest do tego sól tabletkowana, pakowana w worki po 25 kg. Automatyczna głowica sterująca przelicza przefiltrowane litry wody i najczęściej po uzdatnieniu od 2,5 do 4,0 m³ wody, w zależności od stopnia zanieczyszczenia, włącza regenerację o ustalonej z góry godzinie. Głowica pobiera solankę ze zbiornika i przepłukuje nią złoże. Na koniec procesu zbiornik ponownie napełnia się solanką. Regeneracja złoża, poza poprawą właściwości jonowymiennych złoża, prowadzi również do naturalnej segmentacji kryształków. Najmniejsze pozostają na górze, większe na dole. Ułożone w ten sposób powodują unikalną filtrację, którą można porównać z filtrami piaskowymi. Woda zużyta przez filtr jest mocno zasolona, nie może zostać odprowadzona do odstojników, gdyż mogłaby skazić ziemię.

Podczas standardowej regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl) ze złoża usuwana jest większość zanieczyszczających je gazów. Niestety niektóre gazy, głównie CO₂, nie usuwają się tak łatwo i powoli zmniejszają właściwości jonowymienne złoża CR. Chcąc przywrócić pełną zdolność do wymiany jonów należy przeprowadzić regenerację przy użyciu węglanu sodu (Na₂CO₃), znanym pod nazwą Soda Ash. Jest to tzw. regeneracja szokowa. Po regeneracji złoża węglanem sodu należy przeprowadzić standardową regenerację solanką. Jeśli wraz z upływem czasu obserwujemy stopniowe zmniejszanie zdolności do wymiany jonów zaleca się przeprowadzanie okresowej regeneracji przy użyciu Soda Ash, tzw. regeneracji prewencyjnej

Regeneracja prewencyjna wykonywana jest przy użyciu roztworu węglanu sodu o odpowiednim stężeniu. Gotowy roztwór dodawany jest do zbiornika, w którym znajduje się solanka, po czym ręcznie uruchamia się standardowy proces regeneracji złoża, w czasie którego mieszanka solanki i roztworu Soda Ash zostaje przepuszczona przez złoże Crystal Right. Stężenie roztworu Soda Ash do przeprowadzenia regeneracji szokowej jest identyczne, przy czym gotowy roztwór nie jest już mieszany z solanką, tylko bezpośrednio wprowadzany do złoża. Zaleca się, aby tego typu zabiegi przeprowadzał wykwalifikowany pracownik firmy zajmującej się uzdatnianiem wody.

 

Złoże filtrujące ECOMIX


Zasada działania złoża Ecomix

Złoże Ecomix to wielofunkcyjne złoże stanowiące alternatywę dla złoża zeolitowego. Oczyszcza wodę z nadmiaru żelaza, manganu, redukuje zapach amoniaku i siarkowodoru, zmniejsza twardość wody oraz dodatkowo usuwa  zanieczyszczenia organiczne.

Złoże Ecomix jest jonowymienną i adsorpcyjną mieszanką różnych składników. Występuje w dwóch wersjach:

- Złoże Ecomix A – usuwa żelazo, mangan, amoniak, redukuje twardość wody oraz usuwa zanieczyszczenia organiczne (w mniejszym stopniu niż złoże Ecomix C)

- Złoże Ecomix C – usuwa z wody twardość, żelazo (w mniejszym stopniu niż Ecomix A), mangan, amoniak oraz zanieczyszczenia organiczne (i to przy znacznych przekroczeniach norm).

Złoże Ecomix

Złoże Ecomix wykorzystuje następujące procesy – wymianę jonową, adsorpcję, koagulację kontaktową (łączenie się cząsteczek w większe zespoły) oraz katalizę (przyspieszanie szybkości reakcji chemicznej).

Ecomix to kompozycja pięciu materiałów, które podczas pierwszego płukania wstecznego (tzw. backwash) układają się w uporządkowane warstwy o różnych kolorach i strukturach, dzięki czemu osiągana jest unikalna skuteczność filtrowania. Dno kolumny filtrującej wysypane jest piaskiem kwarcowym, wyżej znajduje się żywica kationowa, następnie warstwa pochłaniająca zanieczyszczenia organiczne, dalej materiał usuwający żelazo i mangan. Na wierzchu kolumny umiejscawia się obojętna substancja do niwelowania zawartości żelaza, której dodatkowym zadaniem jest korygowanie układu poszczególnych warstw złoża podczas płukania wstecznego.

Zalety stosowania złoża Ecomix

Podstawową zaletą użytkowania złoża Ecomix jest jego wielofunkcyjność. Złoże jest w stanie jednocześnie usunąć z zanieczyszczonej wody pięć podstawowych problemów z nią związanych, tj. oczyścić wodę z nadmiaru żelaza, manganu i amoniaku, zniwelować twardość wody, usunąć nieprzyjemny zapach siarkowodoru (zapach zgniłych jaj) oraz znacząco zredukować wpływ czynników organicznych (m. in. usuwa mętność wody, poprawia jej barwę i zapach).

Dla prawidłowej pracy złoża nie jest wymagane napowietrzanie, a regeneracja odbywa się przy udziale bezpiecznego dla użytkownika roztworu soli kuchennej (solanki), występujące w postaci tabletek.

Złoże doskonale radzi sobie w wodzie o szerokim zakresie wskaźnika pH (od 5 do 10). Poziom pH nie wpływa na efektywność pracy złoża. Podobnie jak wskaźnik TDS (ilość cząstek stałych na milion cząstek wody). Złoże Ecomix jest w stanie równie dobrze pracować przy wysokim poziomie wskaźnika TDS, co niskim. Efektywność złoża nie zależy od stężenia zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki czy obecności chloru.

Złoże Ecomix

Złoże Ecomix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane warunki pracy złoża Ecomix

Ecomix nie jest złożem wymagającym szczególnych warunków pracy, o czym świadczą poniższe dane:

- Poziom pH – złoże jest w stanie efektywnie pracować w szerokim zakresie wskaźnika pH – od 5 do 10.

- Wskaźnik TDS – tj. ilość cząstek substancji stałych na milion cząstek wody – jego poziom nie wpływa na funkcjonowanie złoża.

- Obecność chloru – brak negatywnego wpływu chloru na funkcjonowanie układu.

- Regeneracja – dla prawidłowej pracy złoża niezbędne jest przeprowadzanie okresowej regeneracji roztworem solanki (NaCl). Proces regeneracji rozpoczyna się automatycznie, po przefiltrowaniu zaprogramowanej ilości wody.

 

Uzdatnianie wody – czy warto?


Systemy uzdatniania wody nie należą do najtańszych. Przed ich zakupem należy bez wątpienia wykonać badania fizyko-chemiczne wody (dot. wody z własnego ujęcia) i bezwzględnie poprosić o pomoc specjalistę. Wykwalifikowany pracownik po zapoznaniu się z badaniami   i oględzinach miejsca instalacji, wybierze odpowiedni zestaw filtrów, który w pełni skutecznie usunie z wody wszelkie zanieczyszczenia. Trzeba pamiętać, że sam montaż to nie wszystko. Dla prawidłowej pracy urządzenia niezbędna jest okresowa wymiana wkładów filtrujących w filtrach wstępnych oraz przeprowadzanie regeneracji roztworem soli kuchennej czy nadmanganianem potasu (wyjątek stanowi złoże Birm, nie wymagające regeneracji). Urządzenia aktualnie dostępne na rynku najczęściej są wyposażone w specjalne automatyczne sterowniki, które w pełni obsługują ten proces. Zadanie użytkownika filtra polega w tym przypadku jedynie na okresowym dosypaniu soli w postaci tabletek (złoże Crystal Right i Ecomix) lub nadmanganianu potasu w postaci fioletowych niewielkich kryształków (złoże Greensand i Greensand Plus). Ilość substancji regenerującej zależy bezpośrednio od jakości wody oraz wielkości jej poboru.

Obsługa systemu uzdatniania wody nie należy do skomplikowanych. Po krótkiej rzeczowej rozmowie z fachowcem każdy będzie w stanie sprostać temu zadaniu. Poza tym fachowiec godny polecenia będzie zawsze do dyspozycji swojego klienta i w razie jakichkolwiek wątpliwości będzie służył swoim wsparciem. Jedno jest pewne – warto zadbać o jakość wody, z której korzystamy, bo nasze zdrowie i życie jest bezcenne.

 

Zespół Redakcyjny Sklepu Internetowego www.SwiatFiltrów.com.pl


Zabrania się kopiowania wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.SwiatFiltrow.com.pl!!


Strona głównaStrona główna