Filtry dla przemysłu

Woda jest kluczowym elementem niezbędnym do przeprowadzenia wielu procesów produkcyjnych. Większość branż działających na rynku wykorzystuje wodę na różne sposoby – zaczynają od standardowego, poprzez wytwarzanie pary, ciepła, ochładzanie, kończąc na myciu i czyszczeniu. Trudno przecenić jej rolę. Jednak, aby można było mówić o przemysłowej przydatności wody, niezbędna jest jej odpowiednia jakość. Każda branża, wykorzystująca wodę do realizacji procesów produkcyjnych, musi dokładnie mierzyć różne parametry analityczne wody, aby skutecznie móc ją następnie wykorzystać jako rozcieńczalnik, surowiec w produkcji czy na przykład czynnik chłodzący.

Pożądane właściwości można uzyskać poprzez właściwe uzdatnianie wody. Filtry działające na zasadzie odwróconej osmozy, ultrafiltracja czy demineralizacja – to bardzo popularne obecnie i niezwykle skuteczne metody na pozyskanie wody przemysłowej o konkretnych parametrach, precyzyjnie dobranych specjalnie dla danej branży – np. charakteryzującej się odpowiednim poziomem twardości czy czystości biologicznej. W zdecydowanej większości przypadków uzdatniania wymaga również woda zużyta. Zakłady produkcyjne muszą spełniać określone normy i przepisy regulujące jakość wody.

Stacje uzdatniania wody oparte na metodzie odwróconej osmozy (odwrócona osmoza przemysłowa), to jedna z możliwych metod oczyszczania wody, wykorzystywana szczególnie w tych sytuacjach, gdy jakość wody na kluczowe znaczenie. Wykorzystując odwróconą osmozę jesteśmy w stanie uzyskać ultra czystą wodę. Membrana osmotyczna, stanowiąca serce systemu opartego na odwróconej osmozy, charakteryzuje się tym, że zatrzymuje nawet 99% zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych rozpuszczonych w wodzie, metali ciężkich, jak również bakterii i wirusów. Możliwe do zastosowania w tym przypadku różne procesy uzdatniania – od filtracji, poprzez mikrofiltrację, wymianę jonową, pozytywny wpływ węgla aktywnego, kończąc na sterylizacji promieniami UV – dają fenomenalne efekty w postaci przygotowania wody do ściśle określonego celu, o precyzyjnie dobranych parametrach, które należy dokładnie monitorować zarówno przez rozpoczęciem procesu uzdatniania, jak i wielokrotnie po uzdatnianiu, aby uzyskane właściwości wody były stale utrzymywane.

Odwrócona osmoza przemysłowa jest bardzo popularna, nie trzeba się jednak ograniczać wyłącznie do niej. Na dobór właściwej metody filtracji wody ma wpływ początkowa jakość wody, przed rozpoczęciem procesów uzdatniania – m.in. jej barwa, zapach, smak, zawartość chloru używanego do dezynfekcji w przypadku wody wodociągowej, twardość wody, obecność azotynów czy siarczanów, wysokie stężenie żelaza, manganu, jak również występowanie niebezpiecznych dla zdrowia i życia baterii.

Filtracja węglem aktywnym powinna poradzić sobie z przykrym zapach i nieodpowiednim zabarwieniem wody. Węgiel aktywny poprawia nie tylko właściwości organoleptyczne wody, ale również eliminuje z niej chlor. Jest w stanie poradzić sobie również z zanieczyszczeniami organicznymi.

Zbyt twarda woda będzie z kolei wymagać zmiękczania (przemysłowe zmiękczanie wody). Twarda woda przyczynia się do powstawania kamienia kotłowego, który wpływa na spadek wydajności procesu grzewczego. Znajdująca się w zmiękczaczu żywica jonowymienna skutecznie redukuje twardość dzięki wymianie jonów wapniowych i magnezowych na jony sodu. Co pewien czas konieczna jest regeneracja złoża, która odbywa się poprzez przepłukanie złoża roztworem solanki. Cały proces odbywa się w pełni automatycznie.

Chcąc usunąć z wody rozpuszczone w niej sole, warto przeprowadzić demineralizację wody. Pozbawiona soli woda może następnie znaleźć zastosowanie na przykład w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym. Demineralizacja wody ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie odpowiednia jakość wody gwarantuje sprawne działanie konkretnych urządzeń. Systemy demineralizacyjne pozwalają na skuteczną eliminację wszelkich związków chemicznych oraz organicznych.

W przypadku wody pochodzącej z własnego ujęcia często problemem jest zbyt wysoka zawartość żelaza i manganu, co sprawia, że woda jest żółta i mętna, tworzą się zacieki i rdzawe osady, które uniemożliwiają prawidłową pracę urządzeń produkcyjnych, a często wręcz całkowicie wykluczają możliwość funkcjonowania zakładu produkcyjnego. W tym wypadku zastosowanie odpowiedniego złoża filtrującego jest w stanie skutecznie rozwiązać problem i usunąć żelazo i mangan z wody.

Dezynfekcja wody dzięki zastosowaniu lamp z promieniami UV zapewnia z kolei bezpieczeństwo bakteriologiczne, szczególnie istotne w przemyśle spożywczym czy przetwórczym.

Uzdatniona woda to element absolutnie niezbędny we współczesnym przemyśle. Popyt na skuteczne technologie uzdatniania wody przemysłowej stale rośnie.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie, prosimy o kontakt telefoniczny (606 356 071), mailowy (biuro@swiatfiltrow.pl) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Zobacz nasze realizacje. Skorzystaj z asystenta sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

Brak produktów na liście.