Ulubione

0 produktów

Filtry do biura


 

Filtry dla kamienic i wspólnot mieszkaniowych

Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje zakupionych towarów powinny być zgłaszane telefonicznie (tel. +48 606 356 071) lub mailowo na adres biuro@swiatfiltrow.pl. Odsyłanie wadliwych lub niekompletnych produktów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszej akceptacji ze strony pracownika Sklepu i ustaleniu warunków odebrania produktu.

2. Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca rekompensuje Nabywcy koszt wysłania przesyłki.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z wadliwym towarem. O wyniku reklamacji Nabywca zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli termin ten miałby zostać przekroczony, pracownik Sklepu skontaktuje się z Nabywcą mailowo lub telefonicznie.

4. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) oraz oświadczeniem dotyczącym reklamacji / wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy.

5. Nabywca może skorzystać z załączonego poniżej wzoru formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Więcej informacji na ten temat  w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy (zwrócić zakupiony towar) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie rzeczy, czyli odebrał przesyłkę lub w którym osoba trzecia, wskazana przez Nabywcę, inna niż przewoźnik (firma kurierska), weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@swiatfiltrow.pl lub pisemnie na adres: Eco Domus Urszula Bednik, ul. Środkowa 16, 05-830 Rusiec. Jeśli Nabywca prześle Oświadczenie drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Nabywcę adres mailowy.

4. Chcąc odstąpić od umowy Nabywca może skorzystać z załączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego również w Regulaminie Sklepu (Załącznik nr 1). Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał swoje oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

7. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu wszystkich otrzymanych płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy niezwłocznie odesłać na adres: Eco Domus Urszula Bednik, ul. Środkowa 16, 05-830 Rusiec, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Nabywca odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

10. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

11. Zwracany towar musi być kompletny, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu (paragon lub faktura). Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w przypadku, gdy:

- przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. Urządzenia do filtrowania wody podlegają szczególnym przepisom (m. in. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Każdorazowo przez zwrotem zakupionego towaru (odstąpieniem od umowy) Nabywca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze Sprzedawcą i ustalenia czy zakupiony towar może zostać zwrócony. Dotyczy to głównie następujących towarów: wkładów do filtrów, membran i wszelkich innych elementów, z których zbudowane są urządzenia do uzdatniania wody.

14. Więcej informacji na ten temat  w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Sklepu.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO